Updates

cta-1---no-white-border
cta-2---no-white-border
cta-3---no-white-border
cta-4---no-white-border